วงผสม 4 ชิ้น (Quartet) จะใช้เครื่องดนตรี 4 ชิ้น โดยจะเพิ่ม กลองชุดเข้ามาจะเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้น

PIANO + (Dublebass หรือ  Guitar ) + (VIOLIN หรือ FLUTE หรือ SAXOPHONE ) + Drum set  (กลองชุด)

 

 

 

หมายเหตุ วงดนตรีสามารถเล่นได้ทุกแนวเพลงแล้วแต่ลูกค้าจะระบุ   เช่น  เพลงจีน

เพลงสากล เพลงญี่ปุ่น เพลงไทยร่วมสมัย เพลงไทยเดิม เพลงสุนทราภรณ์ เป็นต้น